Werftoezichter Electromechanica en nutsleidingen

Functie: Werftoezichter
Sector: Electronica / Electrotechniek, Nutsvoorzieningen, Wegenbouw, Wegenis-en rioleringswerken
Regio: Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Datum: 23/05/2024

JOB BESCHRIJVING

Het project gaat specifieke om het toezicht en de opvolging van de werken inzake Electromechanica en nutsleidingen, dit onder begeleiding van de werfleider waaraan men ook rapporteert.

Dit omvat zonder limitatief te zijn, de coördinatie, toezicht en opvolging van werken inzake lichtenregelingen, openbare verlichting, pompputten, flitspalen, ANPR-camera’s, ….) en de werken inzake verplaatsing van nutsleidingen in Vlaanderen.

Als Werftoezichter EM ben je verantwoordelijk voor de opvolging van de werken in het kader van elektromechanische installaties.

Je neemt – in samenspraak met de leidend ambtenaar en werfleider EM van de betreffende werf – de beslissingen inzake deze installaties.

 

Zonder limitatief te willen zijn behoren volgende taken tot jouw opdracht:

 • Deelnemen aan de werfvergadering (voor zover het overleg betrekking heeft op de EM-installaties);
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen met alle actoren (nutsmaatschappijen, aannemer, aannemers EM, wegbeheerder, …) om de uitvoering van de werken af te stemmen op de lopende werf;
 • Bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering;
 • Bewaken van de kwaliteit:
  • Interpretatie van de proefverslagen en formuleren van gepaste acties;
  • Nazicht van de technische fiches en uitvoeringsprocedures;
  • Nazicht van de rekennota’s;
 • Advies bij de opmaak van processen-verbaal en de opvolging ervan.
 • Bewaken van de planning:
  • Opvolging van de uitvoeringsplanning;
 • Advies bij onverwachte problemen: Oplossingsvoorstellen formuleren in overleg met alle partijen;
 • Controle van de uitgevoerde werken. Ook tijdens de uitvoering van deze werken aanwezig zijn op het terrein en steekproefsgewijs controles uitvoeren in overleg met de werfleider EM.

 

De werfopvolging is hoofdzakelijk gestoeld op de werfopvolging EM binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. Je kan gevraagd worden om zich maximaal op deze wijze te organiseren.

 

Je bent bereid om desgevallend ’s nachts en in de weekends te werken (sporadisch).

PROFIEL

 • Je hebt minstens als diploma en/of ervaring: (i) industrieel of burgerlijk ingenieur, bij voorkeur bouwkunde met minimum 10 jaar aan te tonen relevante ervaring of (ii) bachelor of gelijkwaardig met minimum 10 jaar aan te tonen relevante ervaring of (iii) minimum 20 jaar aan te tonen relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met de opvolging van een werf volgens de wetgeving Overheidsopdrachten en volgens de bepalingen uit de gehanteerde standaardbestekken (voornamelijk 250, 260 en 270).
 • Technische kennis voornamelijk met betrekking tot de wegenbouw;
 • Je beschikt over de nodige volwassenheid en onafhankelijkheid om een – vaak complexe – werf autonoom te leiden en dit in goede verstandhouding met de (onder)aannemer(s).
 • Je bent in staat om met alle betrokken partijen (gemeenten, administraties, nutsmaatschappijen, …) duidelijk te kunnen communiceren en duidelijke afspraken te maken.
 • Kennis van MS Office (of gelijkwaardig).

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België