Werftoezichter bouw- en infrastructurele – Utiliteitsbouw klasse 8

Functie: Werftoezichter
Sector: Bouw, Infrastructuur
Regio: Limburg
Datum: 07/05/2024

JOB BESCHRIJVING

Omschrijving

Als werftoezichter ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse controle van de uitvoering van verschillende bouw- en infrastructurele werven met als doel te waken over een kwalitatieve uitvoering van de werken. Dit binnen de vereiste tijdspanne en in overeenstemming met de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de bestekdocumenten, meetstaten en uitvoeringstekeningen.

Je werkt in nauwe samenwerking met de leidend ambtenaar, architecten en studiebureaus.

 

Voornaamste taken:

Inspecteren van de bouwplaats, het opvolgen van leveranciers en dienstverleners;

Rapporteren van extra werkzaamheden en het signaleren van eventuele problemen op de bouwplaats;

Ervoor zorgen dat het werk nauwkeurig, kwalitatief en conform de veiligheidsnormen wordt uitgevoerd, zoals contractueel is vastgelegd.

 

Voorbereiding

 • Kennisnemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen;
 • Voorbereiden, plannen en praktisch organiseren van de op te volgen;
 • Voorafgaandelijk inwinnen van informatie betreffende de op te volgen werken bij de startvergaderingen met de aannemers;
 • Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken;
 • Op het terrein de plannen vergelijken met de plaatselijke toestand en de bevindingen doorgeven aan het tekenbureau;
 • Ramingen opmaken (hoeveelheden) voor werken waar een referentie voor beschikbaar is.

Uitvoering

 • Uitvoeren van activiteiten ter plaatse, zoals opstellen van meetstaten, controleren van werkzaamheden, betekenen retributie, fotograferen, …;
 • Toezicht houden op en rapporteren over de uitgevoerde werken;
 • Aannemers wijzen op afwijkingen en aanmanen hier iets aan te doen;
 • Bijhouden en invullen van verletstaten;
 • Opstellen of voorstellen van verslagen van werfvergaderingen en pv’s van vaststelling bij verdaging of schorsing van werkzaamheden;
 • Gegevens overmaken voor en/of opmaken van vorderingsstaten alsook nazicht;

Verslag uitbrengen

 • Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen aan de leidend ambtenaar en/of architect en wijzen op afwijkingen ten opzichte van de wetgeving indien nodig;
 • Suggesties doen aan de leidend ambtenaar van de werf en aan de aannemers betreffende oplossingen en maatregelen om klachten te voorkomen en aan te pakken op de werf;
 • Dagboeken bijhouden van de uitgevoerde hoeveelheden materieel, manschappen en melding van onvoorziene omstandigheden;
 • Werkstaten en vorderingsstaten opmaken;
 • Verslag uitbrengen aan de leidend ambtenaar en/of architect over het verloop van de werken en over de activiteiten van aannemers bij de uitvoering van werken.

Informeren

 • Bijwonen van werfvergaderingen;
 • Overleggen met de leidend ambtenaar en/of architect over de uitvoering van de werken;
 • Uitleg geven rond procedures, regelgeving, … aan aannemers.

Controle

 • Controle over de uitvoering van de werken conform de uitvoeringsplannen en de bestekvoorwaarden;
 • Waken over de kwaliteit van de verwerkte materialen;
 • Controle op het toepassen van de veiligheidsvoorschriften.

 

Bijkomende informatie

 • Plaats van tewerkstelling: Diepenbeek
 • De werkdag vangt aan tussen 07u00 en 09u00 en eindigt tussen 16u00 en 18u30.

PROFIEL

 • Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur in een technische richting;
 • Ervaring als werftoezichter;
 • Kennis van bouwkundige werken, elektromechanische uitrustingen, gebouwtechnieken, meetmethodes en kunnen werken met (standaard) bestekken;
 • Een sterke en overtuigende communicator;
 • In het bezit van een rijbewijs B;
 • Kennis van Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook en MS Project, 3D-software gebruiken voor controles.

Toe te voegen document:

Technische en beroepsbekwaamheid dient aangetoond te worden op basis van minstens twee (2) en maximum vijf (5) relevante referenties van werftoezichtopdrachten die gedurende de afgelopen periode van maximaal vijf (5) jaar werden uitgevoerd met vermelding van de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België