Werfleider wegeninfrastructuur

Functie: Werfleider, Werftoezichter
Sector: Wegenbouw, Wegenis-en rioleringswerken
Regio: Vlaams-Brabant
Datum: 15/05/2023

JOB BESCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor de werf. Project: aanleg fietsinfrastructuur.

Je staat in voor de dagelijkse leiding van de werf en neemt – in samenspraak met de leidend ambtenaar van de betreffende werf – de beslissingen.

Je bewaakt de correcte uitvoering van de werken binnen het vooropgestelde budget.

De werfopvolging is hoofdzakelijk gestoeld op de werfopvolging binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. Je kan gevraagd worden om je maximaal op deze wijze te organiseren.

 

Zonder limitatief te willen zijn behoren volgende taken tot jouw opdracht:

 • Deelnemen aan de werfvergadering (inclusief verslag van de werfvergadering binnen de twee werkdagen en deelnemen aan het werfbezoek aansluitend voor/na de werfvergadering);
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen met alle actoren (aannemer, wegbeheerder, Infrabel, gemeentebesturen, politie, …) om de uitvoering van de werken voor te bereiden en op te volgen;
 • Bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering;
 • Opvolgen documentbeheer project via Bricsys 24/7;
 • Bewaken van de kwaliteit:
  • Interpretatie van de proefverslagen en formuleren van gepaste acties;
  • Nazicht van de technische fiches en uitvoeringsprocedures;
  • Nazicht van de rekennota’s;
  • Advies bij de opmaak van processen-verbaal en de opvolging ervan.
 • Bewaken van het budget:
  • Controle van de vorderingsstaten van de aannemer;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer;
  • Opmaken van wijzigingsbevelen/bijaktes/…
 • Bewaken van de planning:
  • Opvolging van de uitvoeringsplanning;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer.
 • Advies bij onverwachte problemen:
  • Oplossingsvoorstellen formuleren in overleg met alle partijen;
  • Opmaak van aangepaste plannen (d.m.v. CAD).

 

Je bent bereid om desgevallend ’s nachts en in de weekends te werken.

Je zal binnen deze opdracht ook het werftoezicht op je nemen.

Plaats van tewerkstelling: Vlaams-Brabant

PROFIEL

 • Je hebt een diploma industrieel of burgerlijk ingenieur, bij voorkeur bouwkunde met minimum 5 jaar aan te tonen relevante ervaring of bachelor of gelijkwaardig met minimum 5 jaar aan te tonen relevante ervaring of minimum 10 jaar aan te tonen relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met de opvolging van een werf volgens de wetgeving Overheidsopdrachten en volgens de bepalingen uit de gehanteerde standaardbestekken (voornamelijk 250, 260 en 270).
 • Je hebt technische kennis voornamelijk met betrekking tot de wegenbouw;
 • Je kunt vlot overweg met MS Office (of gelijkwaardig);
 • Je beschikt over de nodige volwassenheid en onafhankelijkheid om een – vaak complexe – werf autonoom te leiden en dit in goede verstandhouding met de (onder)aannemer(s).
 • Je bent in staat om met alle betrokken partijen (gemeenten, administraties, nutsmaatschappijen, …) duidelijk te kunnen communiceren en duidelijke afspraken te maken.

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België