Werfleider mobiliteitsinfrastructuur

Functie: Werfleider
Sector: Wegenbouw
Regio: Vlaams-Brabant
Datum: 13/09/2022

JOB BESCHRIJVING

Als werfleider mobiliteitsinfrastructuur ben je verantwoordelijk voor jouw toegewezen werf.

 

Je staat in voor de dagelijkse leiding van de werf en neemt – in samenspraak met de leidend ambtenaar van de betreffende werf – de beslissingen.

 

Je begeleidt de werf in de ruimste zin van het woord: bv. en niet-limitatief, werfbegeleidingsprestaties inzake EMT, werfbegeleiding bij ‘flankerende opdrachten’ (bv. bij voorafgaand bodemonderzoek, archeologisch terreinonderzoek, …), administratieve ondersteuning op de werf, …), adviesverlening.

 

Je bewaakt de correcte uitvoering van de werken binnen het vooropgestelde budget.

 

Zonder limitatief te willen zijn behoren volgende taken tot jouw opdracht:

 

 • Deelnemen aan de werfvergadering (inclusief verslag van de werfvergadering binnen de twee werkdagen en deelnemen aan het werfbezoek aansluitend voor/na de werfvergadering);
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen met alle actoren (aannemer, wegbeheerder, politie, …) om de uitvoering van de werken voor te bereiden en op te volgen;
 • Bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering;
 • Bewaken van de kwaliteit:
  • Interpretatie van de proefverslagen en formuleren van gepaste acties;
  • Nazicht van de technische fiches en uitvoeringsprocedures;
  • Nazicht van de rekennota’s;
  • Advies bij de opmaak van processen-verbaal en de opvolging ervan.
 • Bewaken van het budget:
  • Controle van de vorderingsstaten van de aannemer;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer;
  • Opmaken van wijzigingsbevelen/bijaktes/…
 • Bewaken van de planning:
  • Opvolging van de uitvoeringsplanning;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer.
 • Advies bij onverwachte problemen:
  • Oplossingsvoorstellen formuleren in overleg met alle partijen;
 • Opmaak van aangepaste plannen (d.m.v. CAD).

PROFIEL

 • Je bent een industrieel of burgerlijk ingenieur, bij voorkeur bouwkunde of bachelor of gelijkwaardig.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring als werfleider van complexe mobiliteitsinfrastructuur.
 • Je bent vertrouwd met de opvolging van een werf volgens de wetgeving Overheidsopdrachten en volgens de bepalingen uit de gehanteerde standaardbestekken (voornamelijk 250, 260 en 270).
 • Je hebt technische kennis voornamelijk met betrekking tot de wegenbouw en de bouw van kunstwerken;
 • Je beschikt over de nodige volwassenheid en onafhankelijkheid om een – vaak complexe – werf autonoom te leiden en dit in goede verstandhouding met de (onder)aannemer(s).
 • Je bent in staat om met alle betrokken partijen (gemeenten, administraties, nutsmaatschappijen, …) duidelijk te kunnen communiceren en duidelijke afspraken te maken.
 • De werfleider is bereid om desgevallend ’s nachts en in de weekends te werken.
 • Je hebt ervaring met MS Office (of gelijkwaardig) en AutoCad

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België