Werfleider Elektromechanica en nutsleidingen – Deeltijds

Functie: Coördinator, Deskundige AutoCad, Werfleider
Sector: Electronica / Electrotechniek, Infrastructuur, Nutsvoorzieningen, Wegenbouw, Wegenis-en rioleringswerken
Regio: Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Datum: 23/05/2024

JOB BESCHRIJVING

Opdracht gaat specifieke om de coördinatie en opvolging van de werken inzake Electromechanica en nutsleidingen in regio Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

 

Dit omvat, zonder limitatief te zijn, de coördinatie en opvolging van werken inzake lichtenregelingen, openbare verlichting, pompputten, flitspalen, ANPR-camera’s, ….) en de werken inzake verplaatsing van nutsleidingen.

 

Als Werfleider EM ben je verantwoordelijk voor de opvolging van de werken in het kader van elektromechanische installaties.

 

Je neemt – in samenspraak met de leidend ambtenaar van de betreffende werf – de beslissingen inzake deze installaties.

Je bewaakt de correcte uitvoering van de elektromechanische werken binnen het vooropgestelde budget.

Zonder limitatief te willen zijn behoren volgende taken tot jouw opdracht:

 

 • Deelnemen aan de werfvergadering (voor zover het overleg betrekking heeft op de EM-installaties);
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen met alle actoren (nutsmaatschappijen, aannemer, aannemers EM, wegbeheerder, …) om de uitvoering van de werken af te stemmen op de lopende werf;
 • Bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering;
 • Bewaken van de kwaliteit: Interpretatie van de proefverslagen en formuleren van gepaste acties;
  • Nazicht van de technische fiches en uitvoeringsprocedures;
  • Nazicht van de rekennota’s;
  • Advies bij de opmaak van processen-verbaal en de opvolging ervan.
 • Bewaken van het budget: Controle van de vorderingsstaten van de aannemer EM;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer EM;
  • Opmaken van wijzigingsbevelen/bijaktes/…
 • Bewaken van de planning: Opvolging van de uitvoeringsplanning;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer EM.
  • Advies bij onverwachte problemen: Oplossingsvoorstellen formuleren in overleg met alle partijen
  • Opmaak van aangepaste plannen (d.m.v. CAD).

 

De werfopvolging is hoofdzakelijk gestoeld op de werfopvolging EM binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. Je kan gevraagd worden om jezelf maximaal op deze wijze te organiseren.

 

Je bent bereid om desgevallend ’s nachts en in de weekends te werken (sporadisch)

PROFIEL

 • Je hebt minstens als diploma en/of ervaring: (i) industrieel of burgerlijk ingenieur met minimum 5 jaar aan te tonen relevante ervaring of (ii) bachelor of gelijkwaardig met minimum 5 jaar aan te tonen relevante ervaring of (iii) minimum 10 jaar aan te tonen relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met de opvolging van een werf volgens de wetgeving Overheidsopdrachten en volgens de bepalingen uit de gehanteerde standaardbestekken (voornamelijk 270).
 • Technische kennis voornamelijk met betrekking tot de wegenbouw;
 • Je beschikt over de nodige volwassenheid en onafhankelijkheid om een – vaak complexe – verplaatsingen van nutsleidingen en EM- werken en dit in goede verstandhouding met de (onder)aannemer(s) en de nutsmaatschappijen.
 • Je bent in staat om met alle betrokken partijen (gemeenten, administraties, nutsmaatschappijen, …) duidelijk te kunnen communiceren en duidelijke afspraken te maken.
 • Kennis van MS Office (of gelijkwaardig) en AutoCad.

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België