Technische Coördinator omgevingsvergunningen infrastructuur

Functie: Technisch expert
Sector: Civiele bouwkunde
Regio: Antwerpen
Datum: 01/08/2022

JOB BESCHRIJVING

Je bent de link tussen het vergunningenteam en de technische infra ontwerpteams en uitvoeringsteams

 

Ontwerpprocessen mee opvolgen en daarbij:

 • continu aftoetsen op vergunbaarheid
 • continu aftoetsen op integraliteit van het ontwerp
 • continu aftoetsen op raakvlakken met andere deelgebieden
 • continu aftoetsen op eerder bekomen vergunningen en de ‘laatst vergunde toestand’
 • continu aftoetsen op cumulatieve effecten met andere vergunningen
 • detecteren van op te maken studies e.a. die nodig zijn in het kader van vergunning
 • detecteren van noodzakelijke afstemmingen met stakeholders die nodig zijn in het kader van vergunning

Werkplannen, werkvoorbereiding en fasering tijdens uitvoering mee opvolgen en daarbij:

 • Aftoetsen en helpen sturen op overeenstemming met de aangevraagde vergunningen en de bijhorende vergunningsvoorwaarden
  • kritische blik op het ontwerp en de uitvoeringsdocumenten, integraliteit bewaken, vergunningskant bewaken, challengen van de ontwerpteams en uitvoeringsteams

 

Informeren van het vergunningenteam Lantis m.b.t. de ontwerpen en de werkvoorbereiding die in opmaak zijn:

 • toelichting geven over de stavaza van de ontwerpen
 • toelichting geven over de technische inhoud van de ontwerpen, technische vragen beantwoorden
 • toelichting geven hoe de uitvoering van het ontwerp gebeurt: nodige werfinstallaties, fasering…
 • terugkoppelen vanuit het overleg met technische ontwerpteams en uitvoeringsteams welke aftoetsingen moeten gebeuren door het vergunningenteam
 • Helpen bij de opmaak van vergunningsdocumenten intern, extern met Rots en Opdrachtnemers
 • helpen schrijven aan de teksten waar technische specificaties in verwerkt worden (voorwerp van de aanvraag, vergunningstechnische nota water, monitoring…)
 • helpen bij de opmaak van de tekeningen van de verschillende luiken, volgens de richtlijnen van het normenboek en het omgevingsloket, om te komen tot integrale en goed leesbare tekeningensets
 • integraliteit tussen de verschillende luiken van de omgevingsvergunningsaanvraag (stedenbouw/milieu/natuur) bewaken in teksten en tekeningen
 • nalezen van vergunningsdocumenten op leesbaarheid, correctheid en volledigheid

 

Tijdens de vergunningsprocedure:

 • Opvolgen van adviezen en bezwaren, terugkoppeling waar nodig naar de technische ontwerpteams en uitvoeringsteams, en helpen bij het zoeken van oplossingen en antwoorden op de adviezen en bezwaren
 • Nalezen van de vergunningsvoorwaarden, terugkoppeling ervan naar de technische ontwerpteams en uitvoeringsteams
 • Daarnaast : continu zoeken en helpen uitwerken van processen intern en met externen om het werk gestructureerd te krijgen
 • Proces om de vergunningstekeningen op te maken
 • BIM dashboard om de vergunningen, laatst vergunde toestand visueel zichtbaar te maken + om aftoetsingen te kunnen doen

 

Overleg met Departement omgeving:

 • toelichting van de komende vergunningen
 • beantwoorden van vragen betreffende lopende vergunningen
 • vragen stellen m.b.t. vergunningsplicht, wetgeving, processen, normenboek…
 • overleg m.b.t. nieuwe wetgeving, problematieken op de werf… bvb stikstof, PFAS…
 • Meedenken en helpen bij het implementeren van nieuwe wetgeving, normen… implementeren in de vergunningen

PROFIEL

 • Je hebt een hogere diploma civiele bouwkunde en minimum 8 jaar relevante ervaring met grote infrastructuurprojecten
 • Minimum 8 jaar ervaring met infrastructuurprojecten
 • Minimum 8 jaar ervaring met lezen van ontwerpen
 • Grondige kennis van omgevingsvergunningen

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België