Sr. Werfleider infrastructuur

Functie: Deskundige AutoCad, Werfleider
Sector: Infrastructuur, Wegen en verkeer, Wegenbouw, Wegenis-en rioleringswerken
Regio: Brussel, Vlaams-Brabant
Datum: 23/05/2024

JOB BESCHRIJVING

Opdracht kadert in het project ten behoeve van de uitvoering van werken in de regio Vlaams-Brabant (in principe projecten t.b.v. de aanleg van fietsinfrastructuur en toebehoren in kader van het programma Werken aan de Ring – in de ruime omgeving rond de Ring rond Brussel).

 

Als Senior Werfleider ben je verantwoordelijk voor de werf.

Je staat in voor de dagelijkse leiding van de werf en neemt – in samenspraak met de leidend ambtenaar van de betreffende werf – de beslissingen.

Je bewaakt de correcte uitvoering van de werken binnen het vooropgestelde budget.

 

Zonder limitatief te willen zijn behoren volgende taken tot jouw opdracht:

 

 • Deelnemen aan de werfvergadering (inclusief verslag van de werfvergadering binnen de twee werkdagen en deelnemen aan het werfbezoek aansluitend voor/na de werfvergadering);
 • Deelnemen aan overlegvergaderingen met alle actoren (aannemer, wegbeheerder, politie, …) om de uitvoering van de werken voor te bereiden en op te volgen;
 • Bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering;
 • Bewaken van de kwaliteit:
  • Interpretatie van de proefverslagen en formuleren van gepaste acties;
  • Nazicht van de technische fiches en uitvoeringsprocedures;
  • Nazicht van de rekennota’s;
 • Advies bij de opmaak van processen-verbaal en de opvolging ervan.
 • Bewaken van het budget:
  • Controle van de vorderingsstaten van de aannemer;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer;
 • Opmaken van wijzigingsbevelen/bijaktes/…
 • Bewaken van de planning:
  • Opvolging van de uitvoeringsplanning;
  • Controle van de verrekeningsvoorstellen van de aannemer.
 • Advies bij onverwachte problemen:
  • Oplossingsvoorstellen formuleren in overleg met alle partijen;
  • Opmaak van aangepaste plannen (d.m.v. CAD).

 

De werfopvolging is hoofdzakelijk gestoeld op de werfopvolging binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. Je kan gevraagd worden om jezelf maximaal op deze wijze te organiseren.

Je bent bereid om desgevallend ’s nachts en in de weekends te werken.

PROFIEL

 • Je hebt minstens als diploma en/of ervaring: (i) industrieel of burgerlijk ingenieur, bij voorkeur bouwkunde met minimum 10 jaar aan te tonen relevante ervaring of (ii) bachelor of gelijkwaardig met minimum 10 jaar aan te tonen relevante ervaring of (iii) minimum 20 jaar aan te tonen relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met de opvolging van een werf volgens de wetgeving Overheidsopdrachten en volgens de bepalingen uit de gehanteerde standaardbestekken (voornamelijk 250, 260 en 270).
 • Technische kennis voornamelijk met betrekking tot de wegenbouw;
 • Je beschikt over de nodige volwassenheid en onafhankelijkheid om een – vaak complexe – werf autonoom te leiden en dit in goede verstandhouding met de (onder)aannemer(s).
 • Je bent in staat om met alle betrokken partijen (gemeenten, administraties, nutsmaatschappijen, …) duidelijk te kunnen communiceren en duidelijke afspraken te maken.
 • Kennis van MS Office (of gelijkwaardig) en AutoCad.

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België