Senior Milieucoördinator Niveau A

Functie: Coördinator, Milieudeskundige
Sector: Milieu
Regio: Vlaams-Brabant
Datum: 11/07/2022

JOB BESCHRIJVING

Sustainable Development heeft als doel onze onderneming te ondersteunen in de decarbonisatie van de activiteiten, de bijdrage tot de circulaire economie en de verbetering van de leefomgeving, met focus op luchtkwaliteit, geluid, alsook mobiliteit.

Het doel van de functie van Compliance Expert Environment is het bieden van ondersteuning aan de Compliance Manager Environment. Deze ondersteuning omvat voornamelijk dat je er toeziet dat de huidige activiteiten en de toekomstige projecten van Airport Company worden vergund en conform de geldende milieuwetgeving worden uitgebaat. Daarnaast zorg je voor het beheer van het milieuzorgsysteem (ISO 14.001) en het behoud van de ‘Airport Carbon Accreditation’ (ACA) certificaat van ACI Europe.

Bovendien streef je ernaar om in nauwe samenwerking met het Team Sustainability de milieu-impact op de omgeving maximaal te beperken.

Jouw takenpakket als Compliance Expert Environment omvat:

 • Het beheer van het zorgsysteem ISO 14.001 en het ACA-accreditatie:
 • Je houdt toezicht op de activiteiten van de Airport Company opdat deze conform worden uitgebaat met de procedures en afspraken in het kader van ISO 14.001 en ACA
 • Je coördineert de vereiste externe en interne audits en volgt deze op
 • Je zorgt voor continue verbetering op gebied van milieu en CO2-uitstoot, dit in samenwerking met andere departementen
 • Je beheert de vereiste rapportering en documentatie met betrekking tot het zorgsysteem
 • Je organiseert periodieke interne milieu-opleidingen en/of sensibilisaties in kader van zorgsysteem en accreditatie.
 • Het beheer van audits
 • Je ontwikkelt en optimaliseert het planmatig organiseren van gestructureerde audits: compliance audits, deskaudits, plaatsbezoeken, incidentenbeheer, interne ISO audits
 • Je volgt de non-conformiteit op samen met de bijhorende corrigerende acties en rapporteert deze aan de Compliance Manager Environment
 • Je houdt op periodieke verplichtingen (metingen, keuringen, ouderhoud, …) opdat deze tijdig en conform verlopen

 

 

Het beheer van vergunningen en landschapsinrichting:

 • Je ziet erop toe dat de omzetting van milieuvergunningen in omgevingsvergunningen tijdig worden opgestart
 • Je verzekert dat alle installaties zijn vergund en dat eventuele stopzettingen tijdig worden gemeld
 • Je ziet erop toe dat omgevingsvergunningen tijdig worden verkregen: nieuwe projecten, hervergunning, …
 • Je verzekert je ervan dat de specifieke voorwaarden uit de vergunning worden gerespecteerd.
 • Je adviseert de interne diensten van Brussels Airport Company en beantwoordt hun externe vragen met betrekking tot omgevingsvergunning door o.a. het bijwonen van interne projectvergaderingen
 • Je verstrekt advies met betrekking tot landschapsinrichting en biodiversiteit
 • Je bent verantwoordelijk voor het bepalen van het budget voor het ISO14.001zorgsysteem.
 • Je geeft in het kader van de ISO-implementatie functioneel leiding aan een team van interne auditoren.
 • Je geeft eveneens functioneel leiding aan externe deskundigen voor o.a de opmaak van omgevingsvergunningsaanvragen en landschapsstudies.
 • Je rapporteert aan de Compliance Manager Environment.

PROFIEL

 • Kennisniveau Master in milieuwetenschappen of gelijkaardig door ervaring
 • Minimum 5 jaar relevante werkervaring
 • Milieucoördinator A niveau (of gelijkaardig via ervaring)
 • Brede algemene kennis in de verschillende milieudomeinen
 • Grondige kennis van de milieu- en energiewetgeving
 • Kennis van milieuzorgsystemen
 • Kennis van het luchthavengebeuren
 • Aantoonbare kennis/ervaring met procedures en afspraken in het kader van ISO 14.001
 • Kennis van budgetbeheer
 • Analytisch en synthetisch denken
 • Pragmatische en proactieve ingesteldheid
 • Diplomatisch, Communicatief, Overtuigend
 • Georganiseerd en gestructureerd
 • Nauwgezet
 • Uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven. Frans en Engels een plus

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België