Projectmanager bouw

Functie: Projectmanager
Sector: Bouw
Regio: Brussel
Datum: 10/12/2021

JOB BESCHRIJVING

Je leidt een zestal bouwprojecten van innovatieve onderwijsgebouwen, via Design Build of via de klassieke procedure. Hierbij staat hij in voor het verdedigen van de belangen van de bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing binnen de interne infrastructuurvisie.

Een goede opvolging en voldoende rapportering zijn belangrijk. Je zal hiervoor de interne methodiek, tools en standaarddocumenten gebruiken.

Je legt ook het bouwprogramma vast in de projectdefinitie, rekening houdend met het intern bouwbeleid (innovatief onderwijs, optimalisatie ruimtegebruik, duurzaamheid,…) en in nauwe samenwerking met de scholengroep en de school. Hiervoor organiseert je workshops met de scholengroep en de school.

Je stelt de externe partners aan (studieteam, aannemer of design built team). Hiervoor maak je gebruik van de nodige (prestatie)bestekken en volg je de procedure volgens de wetgeving op overheidsopdrachten.

De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fase van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,…tot aan de definitieve oplevering.

Een goede kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten is belangrijk. Ervaring met opmaak van bouwprogramma’s (bij voorkeur school of aanverwante functie) is belangrijk.

Je moet ook nota’s kunnen schrijven in functie van rapportering, budgetvraag, opmaak selectie-en gunningsverslagen,…

PROFIEL

  • Master architectuur met minimum 5 jaar ervaring met projectmanagement bouwprojecten waarvan minimum 2 jaar in innovatieve scholenbouw.
  • Aantoonbare ervaring met opmaak van prestatiebestekken (DB)
  • Aantoonbare ervaring opmaak projectdefinities innovatief onderwijs
  • Minimum 3 jaar ervaring wetgeving overheidsopdrachten
  • Oordeelsvorming en goed voortgangscontrole
  • Je kunt goed samenwerken
  • Je kunt verantwoordelijkheid nemen

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België