Projectingenieur bouwkunde – Waterinfrastructuur

Functie: Bio-ingenieur, Ingenieur, Projectmanager
Sector: Waterbouw
Regio: Oost-Vlaanderen
Datum: 18/11/2020

JOB BESCHRIJVING

Naar aanleiding van de verdere voorbereiding, implementatie en opvolging van het Seine-Scheldeproject en de hieruit voortvloeiende, drastische omzetverhoging en capaciteitsbehoefte inzake te realiseren infrastructuurwerken zijn wij op zoek naar projectingenieurs.

De prestaties worden in hoofdzaak uitgevoerd in de kantoren te Merelbeke of op projectgerelateerde locaties.

 

Beschrijving opdracht:

Als projectingenieur – ir. bouwkunde zal je instaan voor de ondersteuning van de cel Investeringen bij de voorbereiding en opvolging van de uitvoering van infrastructuurprojecten binnen

het ambtsgebied van de afdeling in Oost-Vlaanderen.

 

Je wordt inhoudelijk aangestuurd door het celhoofd Investeringen en de clusterverantwoordelijken, en werkt nauw samen met de ondersteunende cellen binnen de afdeling (vooral cel overheidsopdrachten en cel Technische Ondersteuning) en bij werken in uitvoering ook met de aangeduide werftoezichter.

 

Je takenpakket omvat o.m. (niet-limitatieve opsomming):

 • overleg met bij het project betrokken partijen;
 • opmaak van aanbestedingsdossiers, zowel voor dienstenopdrachten als voor werken:
  • plannen en coördineren van ontwerpstudies uitgevoerd door interne en externe studiebureaus
  • nakijken en bijsturen van (tussentijdse) rapporten van deze studiebureaus
  • opstellen of eindredactie van aanbestedingsdocumenten
  • plannen en opvolgen van aanbestedingsprocedures
  • opmaak van gemotiveerde gunningsbeslissingen
  • opmaak van raming
  • opmaken en opvolging onteigeningsdossiers
 • plannen en opvolgen van voorbereidende onderzoeken (grondmechanisch en milieuhygiënisch onderzoek, ligging nutsleidingen, archeologisch onderzoek, ontploffingstuigen, …);
 • opmaak van dossiers voor aanvraag van vergunningen;
 • opvolging van de diensten en werken in uitvoering, zowel op technisch als op administratief vlak:
  • zelf rol van leidend ambtenaar uitoefenen in kader van overheidsopdrachten of ondersteuning bieden aan leidend ambtenaar;
  • actief bijwonen van werfvergaderingen;
  • interne en externe communicatie rond het project, in samenwerking met de communicatieverantwoordelijke;
  • problemen analyseren en oplossingen zoeken;
  • aansturen van de aangestelde aannemer;
  • administratieve documenten voorbereiden: verrekeningen, ramingsstaten, nota’s, …
  • nakijken van vorderingsstaten en voeren van prijsonderhandelingen
 • opmaak van heldere, gestructureerde nota’s met duidelijke voorstellen tot beslissing;
 • technische advisering naar collega’s toe (projectoverschrijdende kennisuitwisseling)
 • rapportering naar celhoofd Investeringen en clusterverantwoordelijke
 • deelnemen aan celvergaderingen en andere vergaderingen op afdelingsniveau.

 

 

Plaats van dienstverlening:

 • hoofdzetel te Merelbeke;
 • projectspecifieke overlegvergaderingen: verspreid over ambtsgebied afdeling in Oost-Vlaanderen;
 • opvolging van werven in uitvoering: verspreid over ambtsgebied afdeling in Oost-Vlaanderen;
 • afhankelijk van Corona-maatregelen: telewerk.

PROFIEL

Master in de ingenieurswetenschappen optie bouwkunde of burgerlijk bouwkundig ingenieur

 

Relevante kennis en ervaring:

o opvolging infrastructuurprojecten, meer specifiek waterbouwkundige projecten, in een coördinerende rol

o in ontwerp en/of uitvoering van (waterbouwkundige) infrastructuur

o in werken met standaardbestekken (SB250, SB260, SB270, …)

o in projectmanagement en toepassing projectmanagementmethodologie

o met relevante wetgeving (overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, MER, milieuwetgeving, veiligheid, …) in kader van infrastructuurprojecten

o met projectcommunicatie en overleg met derde partijen

o van ICT-toepassingen (MS Office, Sharepoint, MS Project, …)

 

Relevante gedragscompetenties voor deze functie:

 • samenwerken, zowel met interne als met externe partijen
 • verantwoordelijkheid nemen
 • voortgangscontrole
 • klantgerichtheid
 • oordeelsvorming
 • communicatieve vaardigheden

 

In het bezit van rijbewijs B

Graag kopie van uw diploma bij uw kandidatuur bijvoegen

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België