Dossierbehandelaars investeringssubsidies cultuur- en jeugdinfrastructuur

Functie: Administratie, Architect, Assistent Project Manager, EPB-deskundige, Project Coördinator, Technisch expert
Sector: Bouw, Vlaamse overheid
Regio: Brussel
Datum: 08/08/2023

JOB BESCHRIJVING

De opdracht kan zowel de coördinatie en opvolging van de bouwprojecten voor de eigen instellingen omvatten als de opvolging van interne projecten van de Vlaamse overheid.

Dit behelst volgende taken:

– Coördinatie van bouwprojecten (kunstcentrum en jeugdverblijfcentrum):

o leggen van contacten, overleg en samenwerking met diverse instanties en verantwoordelijken;

o bijwonen van vergaderingen (stuurgroepen, werkgroepen, interne overlegmomenten,…);

o noden identificeren en bespreken met de betrokkenen;

o informatie verzamelen om vragen te kunnen kaderen;

o andere experten raadplegen of om advies vragen;

o voorbereiden van adviesvragen aan Inspectie van Financiën;

o mee opvolgen van aanbestedingsprocedure;

o opvolgen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten;

o controleren van vorderingsstaten en facturen;

o opmaken van afrekeningsdossiers;

o rapporteren aan collega’s, teamverantwoordelijke en betrokken kabinet over voortgang dossiers.

 

– Opvolging van volgende subsidielijnen: ad nominatim subsidies, investeringssubsidies grote cultuurinfrastructuur, sectorale prioriteiten cultuur- en jeugdinfrastructuur en investeringen in energiescans en basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur

o telefonisch en schriftelijk beantwoorden van vragen m.b.t. het verloop en de behandeling van de betreffende dossiers;

o inhoudelijk adviseren van klanten over de te volgen procedure;

o inhoudelijk adviseren van klanten inzake toegankelijkheid en duurzaamheid (energieprestatie) en de betreffende regelgeving;

o verzorgen van interne en externe communicatie teneinde een vlotte doorstroom en uitwisseling van informatie te realiseren;

o controleren van administratieve en technische bestekken;

 

 

o opvolgen van het project d.m.v. vergaderingen en plaatsbezoeken;

o opvolgen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten;

o controleren van vorderingsstaten en facturen;

o opmaken van afrekeningsdossiers;

o rapporteren aan collega’s, teamverantwoordelijke en betrokken kabinet over voortgang dossiers.

 

Plaats van tewerkstelling: Brussel met mogelijkheden thuiswerk

PROFIEL

  • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur van architect, ingenieur of ingenieur-architect of je hebt een gelijkwaardig niveau door je ervaring;
  • Je hebt een grondige inhoudelijke kennis van de regelgeving inzake toegankelijkheid en de energieprestatieregelgeving;
  • Je hebt minstens een 5-tal jaar ervaring met het coördineren en opvolgen van bouwprojecten;
  • Je bent communicatie- en klantgericht;
  • Je hebt de capaciteit om meerdere afzonderlijke projecten te overzien;
  • Je hebt een vlotte pen en je bent in staat om goed te communiceren met alle betrokkenen
  • Je kan projectbeheerstechnieken en tools hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …);
  • Je hebt een grondige kennis van MS Office (zoals PowerPoint, Excel, …)
  • Sterke affiniteit of interesse in de werking van het brede culturele veld en de jeugdsector
  • Inzicht in de werking en de structuur van de Vlaamse Overheid is een pluspunt.

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België