Logistiek Coördinator Energiesector

Functie: Logistiek expert, Magazijnbeheerder
Sector: Logistiek & supply chain, Nutsvoorzieningen
Regio: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen
Datum: 28/12/2022

JOB BESCHRIJVING

 • Initiëren, coördineren en structureel bewaken van diverse acties op het vlak van logistiek en aankoop.
 • Toezien op een correct beheer van de arbeidsmiddelen.
 • Uitvoeren van administratief ondersteunende taken op het vlak van logistiek, aankoop en arbeidsmiddelen.
 • Fungeren als applicatiedeskundige voor de verschillende beheerssystemen.
 • Respecteren van de regels m.b.t. veiligheid.

 

Voornaamste taken

 • De processen op het vlak van logistiek, aankoop, afvalbeheer en recuperatiemateriaal opvolgen en mee zorgen voor de correcte toepassing ervan:
 • Als aanspreekpunt optreden bij problemen, instructies geven bij onduidelijkheden, informatie geven op teamvergaderingen m.b.t. de processen logistiek, aankoop, afvalbeheer en recuperatiemateriaal …
 • Coördineren van de stocktellingen en het opvolgen van de evaluaties van de magazijnen.
 • Uitvoeren van regelmatige controles van de magazijnen omtrent infrastructuur, orde & veiligheid, voorraadniveaus, de logistieke voorschriften, de niet conforme producten …
 • Helpen beheren van recuperatiemateriaal door op regelmatige tijdstippen de voorraden te evalueren en acties te nemen tot verschroting in onderling overleg met de hiërarchie van de verschillende diensten.
 • Coördineren van het nazicht van de strategische voorraden in de voertuigen.
 • Afvalbeheer in samenwerking met verantwoordelijke dienst
 • Aanleveren van inventarisaties en rapporten over bestellingen en aantal wijzigingen, afvalbeheer …
 • Uitvoeren van ondersteunende, administratieve taken – ook ter ondersteuning van en in afwezigheid van logistieke medewerkers
 • Rapporteren aan de hiërarchie binnen de regio omtrent evoluties en via functioneel overleg bespreken.
 • Bijsturen van niet-conformiteiten met de interne diensten voor logistiek, afvalbeheer en aankoop.
 • In samenspraak met de hiërarchie initiëren en coördineren van acties en verbeteringsvoorstellen.
 • Begeleiden van de verschillende operationele teams bij het implementeren van aanpassingen in de beheerssystemen m.b.t. logistiek, aankoop en afvalbeheer:
  • Deelnemen aan projecten als key-user voor de desbetreffende systemen.
  • Begeleiden van de teams en/of de individuele medewerkers tijdens de uitrolfase en verzekeren van de nodige nazorg bij het implementeren van wijzigingen in de beheerssystemen.
  • Geven van feedback aan hiërarchie en/of BPA over problemen en aandachtspunten m.b.t. de beheerssystemen.
 • Toezien op een correct beheer van de arbeidsmiddelen:
  • Opstellen van een planning voor keuringen van controleplichtige arbeidsmiddelen en na iedere controle een globale evaluatie voorzien in overleg met de controle-instantie.
  • Beheren en bijwerken van de inventaris van controleplichtige arbeidsmiddelen.
  • Opvolgen van de bestelling en levering van nieuwe dienstvoertuigen, organiseren van keuringen en onderhoud en aanleveren van de nodige rapporten.
  • Bestellen en opvolgen van de werk- en imagokledij, gereedschappen … en regelmatig evalueren van het bestelgedrag in onderling overleg met de hiërarchie van de verschillende diensten.
  • Aanspreekpunt voor de dienst belast met het beheer van de dienstvoertuigen en de contractant werkkledij.

Bijkomende jobinformatie

Standplaats = Mechelen, Hasselt of Melle (voorkeur = Mechelen). Regelmatige verplaatsingen naar de magazijnen in Mechelen, Hasselt, Eke en Torhout.

PROFIEL

 • Minstens 3 jaar ervaring met de coördinatie van de aan jou toegewezen projecten in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
 • Minstens 3 jaar ervaring met het begeleiden van logistieke medewerkers verspreid over verschillende vestigingen
 • Ervaring met het beheer van arbeidsmiddelen
 • Ervaring met stakeholder management
 • Aantoonbare ervaring met Microsoft Office toepassingen (Word, Excel,..)
 • Zelforganisatie
 • Klantgerichtheid
 • Nauwkeurigheid
 • Stressbestendigheid
 • Leervermogen
 • Praktisch denken
 • Initiatief nemen
 • Samenwerken

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België