Dossierbehandelaars investeringssubsidies cultuur- en jeugdinfrastructuur

Functie: Architect, Technisch Administratief Bediende
Sector: Bouw
Regio: Brussel
Datum: 13/07/2021

JOB BESCHRIJVING

In het kader van de relancemaatregelen, zoeken wij dossierbehandelaars die ambitieuze infrastructuurprojecten zullen opvolgen en waar nodig coördineren.

 

Coördinatie van bouwprojecten:

 • leggen van contacten, overleg en samenwerking met diverse instanties en verantwoordelijken;
 • bijwonen van vergaderingen (stuurgroepen, werkgroepen, interne overlegmomenten,…);
 • noden identificeren en bespreken met de betrokkenen;
 • informatie verzamelen om vragen te kunnen kaderen;
 • andere experten raadplegen of om advies vragen;
 • voorbereiden van adviesvragen aan Inspectie van Financiën;
 • mee opvolgen van aanbestedingsprocedure;
 • opvolgen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten;
 • controleren van vorderingsstaten en facturen;
 • opmaken van afrekeningsdossiers;
 • rapporteren aan collega’s, teamverantwoordelijke en betrokken kabinet over voortgang dossiers.

Opvolging van volgende subsidielijnen: ad nominatim subsidies, investeringssubsidies grote cultuurinfrastructuur, sectorale prioriteiten cultuur- en jeugdinfrastructuur en investeringen in energiescans en basisvoorzieningen voor jeugdinfrastructuur

 • telefonisch en schriftelijk beantwoorden van vragen m.b.t. het verloop en de behandeling van de betreffende dossiers;
 • inhoudelijk adviseren van klanten over de te volgen procedure;
 • inhoudelijk adviseren van klanten inzake toegankelijkheid en duurzaamheid (energieprestatie) en de betreffende regelgeving;
 • verzorgen van interne en externe communicatie teneinde een vlotte doorstroom en uitwisseling van informatie te realiseren;
 • controleren van administratieve en technische bestekken;
 • opvolgen van het project d.m.v. vergaderingen en plaatsbezoeken;
 • opvolgen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten;
 • controleren van vorderingsstaten en facturen;
 • opmaken van afrekeningsdossiers;
 • rapporteren aan collega’s, teamverantwoordelijke en betrokken kabinet over voortgang dossiers.

PROFIEL

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur van architect, ingenieur of ingenieur-architect of je hebt een gelijkwaardig niveau door je ervaring;
 • Je hebt een grondige inhoudelijke kennis van de regelgeving inzake toegankelijkheid en de energieprestatieregelgeving;
 • Je hebt minstens een 5-tal jaar ervaring met het coördineren en opvolgen van bouwprojecten;
 • Je bent communicatie- en klantgericht;
 • Je hebt de capaciteit om meerdere afzonderlijke projecten te overzien;
 • Je hebt een vlotte pen en je bent in staat om goed te communiceren met alle betrokkenen
 • Je kan projectbeheerstechnieken en tools hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …);
 • Je hebt een grondige kennis van MS Office (zoals PowerPoint, Excel, …)
 • Sterke affiniteit of interesse in de werking van het brede culturele veld en de jeugdsector
 • Inzicht in de werking en de structuur van het departement CJM en van de Vlaamse Overheid is een pluspunt.

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België