Contractmanager – Projectleider bouw installatie

Functie: Contractbeheerder, Projectleider
Sector: Bouw, Mechanica / Machinebouw
Regio: Antwerpen
Datum: 02/08/2022

JOB BESCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor het managen van projecten en dit zowel op het vlak van de bouw van nieuwe installaties als de realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties -conform de interne en externe regelgeving – met als doel projecten op te leveren in lijn met de projectverwachtingen zoals kost, tijd en scope.

 

Takenpakket:

 

 • Opvolgen van aannemers (waarvan sommige met ingebrekestellingen)
 • Besprekingen en onderhandelingen voeren met de aannemers ondersteund door de aankoopdienst
 • Samenwerken als team samen met Studiebureau (Tractebel)
 • Interface tussen aannemers – Studiebureau – Belgoprocess/NIRAS
 • Managen van de technische aspecten binnen het project:

o de bouw/fabricatie van nieuwe installaties

o de aanpassingen van de bestaande installaties

 • Voorbereiden en opvolgen van PV’s, wijzigingsaanvragen en budgetoverschrijdingen
 • Ondersteunen van de projectleider, afhankelijk van de nog te komen problemen zodat de focus op voortgang kan blijven. (variërend takenpakket)

 

Resultaatsgebieden:

 

* Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van studies en projecten, zoals bouw van nieuwe (onderdelen van) installaties alsook realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties met als doel het project optimaal op te leveren aan de opdrachtgever.

* Uitwerken en vertalen van de behoefte in een technische concept.

* Uitvoeren van de nodige studie(s) resulterend in technische lastenboeken.

* Leiden van de uitvoering, de oplevering en indienststelling van installaties.

* Plannen en rapporteren met betrekking tot het  project met als doel een tijdige realisatie te  bekomen en bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.

* Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.

* Rapporteren aan betrokken stakeholder smet betrekking tot o.a. projectstatus en budget.

* Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met  de bijhorende procedurele en administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en voorschriften te borgen.

* Borgen dat technische-en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.

* Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld.

* Bundelen van projectgerelateerde dossiers en  borging van de volledigheid en correctheid van informatie (constructiedossier, as-built dossier, etc.).

* Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot een goed einde te brengen.

* Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoeringen opstellen van het eindrapport.

* Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, etc.

* Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te maken.

* Samenstellen en aansturen van een projectteam van interne en/of externe medewerkers bij de uitvoering van hun taken met als doel het project voor de opdrachtgever efficiënt uit te voeren.

* Coördineren van de werkzaamheden van de  teamleden en hierbij  toezien op een correcte en  veilige uitvoering van de taken.

* Detecteren van conflicten en hierop inspelen tijdens de verschillende projectfasen.

* Verlenen van technisch advies aan interne en  externe partijen met als doel aan de  projectdoelstellingen te voldoen.

* Samen met de experten bepalen wat de best beschikbare technologie is die toegepast dient te worden.

* Zorgen dat de inputs van de verschillende  experten gebundeld worden en nodig en voldoende  zijn zodat het geheel kostenefficiënt is.

* Bij het introduceren van nieuwe  technieken/technologie zorgen dat deze goed in de  organisatie verspreid worden.

* Fungeren als leidend ambtenaar in functie van de  wetgeving overheidsopdrachten met als doel over  een geldig mandaat te beschikken om de externen aan te sturen binnen de projectdoelstellingen.

* Proces in goede banen leiden om een geldig contract te sluiten, gaande van startnota tot gunningsverslag.

* Opstellen en versturen van PV’s (vb. ingebrekestelling).

* Opvolgen van aannemers tijdens de uitvoering van het project.

PROFIEL

 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring m.b.t. oplevering, testen en testrapporten (construction en commissioning)
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring met het managen van technische aspecten binnen grote projecten
 • Je hebt brede, algemene technische kennis, nucleaire kennis is een pluspunt
 • Je hebt minimum 3 jaar ervaring met coördinatie/facilitatie van verschillende partijen: aannemers – studiebureaus – klant
 • Je hebt ervaring met opvolging, issuemanagement en onderhandelingen met externe stakeholders (aannemers)
 • Engels: vloeiend spreken en schrijven
 • Frans: vloeiend spreken en schrijven (samenwerking met bedrijf uit Frankrijk)

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België