Beëdigd landmeter

Functie: Landmeter-topograaf
Sector: Bouw
Regio: Antwerpen
Datum: 28/07/2022

JOB BESCHRIJVING

Het opmeten van vermelde percelen op grondgebied van Boekhout, inclusief het afpalen van de perceelsgrenzen

Voornaamste taken:

Het opmaken van een opmetingsplan ten aanzien van het op plan aangeduid gebied:

  1. Het opmeten van de aangeduide percelen inclusief de perceelsgrenzen;
  2. Op aangepaste schaal;
  3. Weergave van de buitenste perceelsgrenzen van het aangeduide gebied en andere elementen ter plaatse zoals (monumentale) bomen, afsluitingen,… het inmeten ten aanzien van vaste punten en derwijze voorgesteld dat deze op een zo eenvoudige wijze zijn te bepalen;
  4. Vastlegging van de ligging/ oppervlakte in kader van Lambermont-coördinaten;
  5. Het aanbieden van dit plan zowel op papier als in digitale versie. (Overdracht in de GIS – software van het lokaal bestuur Boechout dient mogelijk te zijn.).

Het fysiek afpalen van de eigendomsgrenzen waarbij één van de percelen binnen het gebied aansluit op een perceel van een andere eigenaar. Deze aangelande eigenaars dienen bij de opmeting betrokken te worden te ondertekenen voor akkoord. Bij voorkeur worden ook de perceelsgrenzen op terrein aangeduid, maar de prijs dient hiervoor optioneel en apart te worden meegedeeld.

De fysieke afpaling dient duurzaam te zijn en dus zichtbaar te blijven op termijn. Dit plan zal gebruikt worden voor de aanvraag van de inrichtingsplannen van Natuurpunt en als bijlage van de omgevingsvergunningsaanvraag (reliëfwijziging) en dient aan de vormvereisten van beiden dan ook te voldoen.

Er dient een wegenis op de desbetreffende percelen te worden voorzien, opdat de percelen in het binnengebied bereikbaar blijven en men deze kan blijven bewerken.

PROFIEL

  • Reeds ervaring in gelijkwaardige opdrachten
  • Attest beëdigd landmeter
  • Kennis GIS-software
  • Goede communicatievaardigheden

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België