Architect afbraak woningen

Functie: Architect
Sector: Bouw
Regio: Vlaams-Brabant
Datum: 21/11/2023

JOB BESCHRIJVING

De aangeduide woningen dienen afgebroken te worden, hierbij dient o.a. aandacht besteed te worden aan:

o Afbraak woningen (inclusief kelders) en bijgebouwen

o Verwijderen van eventuele waterputten, stookolietanks, …

o Aanvullen van het grondoppervlak

o Aanbrengen schoring (indien noodzakelijk)

o Afwerken zijgevel (tijdelijke afwerking met doek aan één kant, definitieve afwerking met sandwichpanelen aan andere kant)

Taken architect:

 • Voorbespreking met contactpersoon dienst infrastructuur;
 • Opmaken en verzamelen van alle vereiste dossierstukken en indienen aanvraag tot omgevingsvergunning via het omgevingsloket, details kunnen bekomen worden bij de Dienst Omgeving;
 • Eventueel opmaken van stabiliteitsstudies;
 • Opmaak bestek voor aanstelling aannemer (voor het geheel van de afbraak en afwerking zijgevels);
 • Aanwezigheid bij eventuele plaatsbezoeken met kandidaat aannemers;
 • Bekijken of schoring van de aanpalende woningen noodzakelijk is (studiekosten door een extern bureau kunnen in regie gefactureerd worden aan de aanbestedende overheid).
 • Toezicht/controle op de plaatsbeschrijvingen uitgevoerd door de aannemer van binnenzijde en buitenzijde van 3 aangelande panden (die behouden blijven na de afbraak van de 4 woningen);
 • Opvolging en begeleiding doorheen de werkzaamheden: werfbezoeken, werfverslagen en (voorlopige/definitieve) opleveringen sloop- en bouwwerken en eveneens voor de afwerking zijgevels, nazicht verrekeningen en vorderingsstaten;
 • Voorlopige oplevering van werken aannemer + opmaak verslag voorlopige oplevering + nazicht eindvordering aannemer;
 • Definitieve oplevering van werken;
 • Aanleveren nodige info gevraagd door de veiligheidscoördinator;

 

 

PROFIEL

Reeds ervaring met dergelijke opdrachten voor overheidsinstanties

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België