Aankoper overheidsopdrachten

Functie: Aankoper
Sector: Bouw, Civiele bouwkunde, Energiesector, ICT en software
Regio: Brussel
Datum: 08/06/2021

JOB BESCHRIJVING

Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Aankopen & Opdrachten.

Jouw belangrijkste taak zal erin bestaan verschillende overheidsopdrachten af te sluiten, voornamelijk in de speciale sectoren, met naleving van de wetgeving, de bestuurlijke regels en procedures die bij de Aanbestedende Overheid gelden.

 

In dit kader dien je op autonome en professionele wijze alle taken uit te voeren die gericht zijn op de gunning en de uitvoering van contracten voor de aanschaf van de goederen en het verrichten van de prestaties en werken die nodig zijn en waarvoor hij verantwoordelijk zal zijn.

 

Per dossier zullen deze taken onder meer omvatten:

 • De samenstelling en de coördinatie van de multifunctionele teams belast met de uitvoering van de opdrachten;
 • De uitvoering en opvolging van de gedetailleerde planning van de aanbestedingsprocedure;
 • De ontwikkeling en formalisering van aankoopstrategieën die onder meer omvatten:

o Een gedetailleerde analyse (van het SWOT-type) van de markt van potentiële leveranciers;

o Een gedetailleerde analyse van de behoeften van de verschillende interne klanten;

o De strategie zelf, die opgebouwd is rond uitgevoerde analyses, en ertoe strekt om de Total cost of ownership van de aangekochte goederen of diensten en werken zo laag mogelijk te houden binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten alsook de contractualiseringspijlers die geïmplementeerd dienen te worden om de naleving van de verbintenissen door de leveranciers te garanderen;

o Een gedetailleerde beschrijving van het model voor het beoordelen van de geselecteerde offertes;

o De raming van de eventuele financiële en andere voordelen.

 • De opstelling van de Aanvraag tot het uitschrijven van de opdracht, voor te leggen aan het Bestuurscomité van de Aanbestedende Overheid;
 • De publicatie van de Aankondiging van opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Publicatieblad van de Europese Unie;
 • De administratieve analyse van de Selectiedossiers die de Kandidaten ingediend hebben;
 • De opstelling van het Opdrachtdossier, voor te leggen aan het Bestuurscomité van de Aanbestedende Overheid;
 • Het op de hoogte brengen van de niet geselecteerde kandidaten op basis van het identificatiedossier;
 • De opstelling van het Bestek en, indien van toepassing, integratie ervan in de verschillende Specifieke Technische Bestekken;
 • De verzending aan de geselecteerde kandidaten van het Bestek en van de Specifieke Technische Bestekken;
 • De analyse van de binnengekomen offertes in samenwerking met het multifunctionele team;
 • De voorbereiding, organisatie en uitvoering van de onderhandelingen;
 • De opstelling van het Gunningdossier, voor te leggen aan het Bestuurscomité van de Aanbestedende Overheid;
 • Het op de hoogte brengen van de geselecteerde en niet-geselecteerde Inschrijvers en publiceren van de Aankondiging van Gegunde Opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie;
 • De opstelling van de contracten en het sluiten ervan;
 • De contractuele opvolging van de gesloten contracten.

PROFIEL

 • Houder zijn van een universitair diploma (technisch, economisch of juridisch);
 • Minimaal 15 jaar ervaring op het gebied van de aankopen van leveringen, diensten en werken binnen een grote variëteit van ondernemingen en sectoren;
 • Ervaring in overheidsopdrachten in de speciale en/of klassieke sector en een grote affiniteit met juridische materies (wetgeving, contracten, SLA’s, conflictbehandeling, …)
 • Een uitgebreide en gecontroleerde ervaring hebben inzake projectbeheer en/of als projectleider;
 • Proven track record bewijzend in staat zijn te luisteren en personen samen te brengen met verschillende profielen en verwachtingen;
 • Beschikken over uitstekende redactionele vaardigheden in de moedertaal en over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Blijk geven van verregaande autonomie en tegelijk ook in team kunnen werken;
 • Perfect tweetalig zijn (Nederlands-Frans) en een kennis van het Engels;
 • In staat zijn multidisciplinaire thema’s te beheren;
 • Zeer nauwgezet, georganiseerd en stressbestendig zijn;
 • Ervaring hebben in de uitwerking van aankoopstrategieën;
 • Beschikken over uitstekende onderhandelingstalenten;
 • Ervaring hebben inzake contractualisering (waaronder ook inzake SLA) en inzake contract management;
 • Vertrouwd zijn met techniek en ICT;
 • Een zeer goed vermogen hebben om zich aan te passen aan een nieuwe organisatie;
 • Een zeer goede kennis hebben van de MS Office-tools (Word, Excel, PowerPoint) en in staat zijn zich zeer snel vertrouwd te maken met de verschillende tools van de Aanbestedende Overheid;
 • Blijk geven van polyvalentie en van een grote flexibiliteit.
 • Min 4 dagen per week kunnen presteren

 

De volgende elementen zullen, in volgorde van belangrijkheid, worden beschouwd als bijkomende voordelen:

 • Ervaring in het gebruik van SAP zal als een bijkomend voordeel gezien worden.
 • Ervaring in aankoop van civiele werken
 • Ervaring in de aankoop van (ICT) diensten en leveringen
 • Ervaring in overheidsopdrachten van Concessies (diensten)
 • Ervaring in de Utilities sectoren

Wenst u te solliciteren voor deze vacature?

Gebruik onderstaand webformulier.
Veel succes!

Contacteer ons, we beantwoorden graag uw vragen.

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België